Vi gjennomfører effektive

Praktisk bistand med styrearbeidet

Strekker ikke tiden til? Vi sikrer den den praktiske delen av å sitte i et styre og tar ansvaret for å gjennomføre ditt styremøte.

Rådgivning og opplæring

Er du valgt inn i et styre for første gang eller skal etablere et nytt styre, kan du støtte på uventede utfordringer. Vi kan bistå som rådgivere og sparringspartnere.

Mangler du kompetanse eller tid til å gjennomføre styremøter slik aksjeloven krever?

Å sitte i et styre – enten det er for en stor bedrift eller for et lite sameie – innebærer en forpliktelse for styremedlemmene. For at styrearbeidet skal kunne ivaretas på en forsvarlig måte, er det viktig at styremedlemmene innehar den nødvendige kompetansen i forhold til styrets ansvarsområder og saksbehandlingsregler generelt.

Styremøte AS hjelper bedrifter, foreninger, frivillige organisasjoner og andre som ikke besitter denne kompetansen eller som ønsker å forsikre seg om at styreprosessen gjennomføres på en effektiv og trygg måte.

Vi tilrettelegger for styremøter og vi er også med på å gjennomføre styremøter slik at disse kan gjennomføres effektivt og i henhold til kravene i aksjeloven. Vi er en av landets største tilbydere av rådgivning rundt styrearbeid, og kan også bidra med den praktiske delen av å sitte i et styre, som å sende innkalling i tide, finne møteleder, skrive protokoll etc.

Våre kunder består blant annet av:​

  • Bedrifter
  • Konsern
  • Små bedrifter (SMB)
  • Foreninger
  • Organisasjoner
  • Sameier
  • Borettslag
  • Frivillige organisasjoner

Få en time gratis rådgivning

Send oss din kontaktinformasjon og vi tar kontakt for å finne ut om vi kan bistå deg og din bedrift med styrearbeid og gjennomføring av styremøter i henhold til aksjeloven.