Våre rådgivere har lang erfaring med styrearbeid

Praktisk styrearbeid

For deg som mangler tid kan vi bistå med praktiske delen av å sitte i et styre:

 • Sende innkalling til styremøte
 • Sette opp/sende agenda
 • Skaffe møteleder
 • Skrive protokoll
 • Finne styremedlem ved ønske
 • Lage/endre aksjonæravtale
 • Lagring av dokumenter
 • Protokoll
 • Salgsavtaler med leverandører/ kunder  
 • Lage innkalling til generalforsamling
 • Lage rapport til generalforsmaling
 • Due diligence

Rådgivning og konsulentbistand

For deg som er nytt styremedlem eller har et nyopprettet styre kan vi bistå med verdifull kompetanse og bistand som eksterne konsulenter.

Våre rådgivere har mange års praktisk styreerfaring innenfor forskjellige bransjer og sektorer, og kan leies inn på prosjekt- eller timesbasis. 

Ta kontakt med oss så avtaler vi et møte. Hos oss får du den første timen gratis, slik at du kan vurdere om våre råd og tjenester er noe å fortsette med.